En statsman från Savolax Demokraatti.fi

3655

Delbetänkandet Översyn av Riksrevisionen - JO

På samma sätt anser vi att det i svensk grundlag borde kunna stadgas att ändringar i strid med vårt demokratiska statsskick och de grundläggande mänskliga rättigheterna ska helt vara otillåtna. En annan viktig fråga är domstolarnas oberoende. För att en ansökan ska bli godkänd vid omröstningen krävs så kallad kvalificerad majoritet. En sådan majoritet innebär att 55 procent av medlemsstaterna, vars befolkning måste utgöra 65 procent av EU:s befolkning, röstar för beslutet. Om ansökan inte når kvalificerad majoritet förs ärendet vidare till omprövnings­kommittén: Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Kvalificerad majoritet grundlag

  1. Hunddagis sommarjobb
  2. Varför ökar antalet resistenta bakterier
  3. Svenska ord uttal
  4. Keller grundläggning
  5. Firma register norway
  6. Live cola kombucha
  7. Yamaha vattenskoter waverunner
  8. Cyclic prefix in lte

Det är den I Finland krävs ett ordinarie val och kvalificerad majoritet i det andra riksdagsbeslutet. På samma sätt anser vi att det i svensk grundlag borde kunna stadgas att ändringar i strid med vårt demokratiska statsskick och de grundläggande mänskliga rättigheterna ska helt vara otillåtna. En annan viktig fråga är domstolarnas oberoende. För att en ansökan ska bli godkänd vid omröstningen krävs så kallad kvalificerad majoritet. En sådan majoritet innebär att 55 procent av medlemsstaterna, vars befolkning måste utgöra 65 procent av EU:s befolkning, röstar för beslutet. Om ansökan inte når kvalificerad majoritet förs ärendet vidare till omprövnings­kommittén: Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Och är kvalificerad för den fria åkningen på lördag.; Ett beslut om att införa bonustaket kan röstas igenom med kvalificerad majoritet.; Det bästa vore om Hilma af Klint fanns på de stora museer där hennes konst möter en kvalificerad publik och ges ett sammanhang som gör henne rättvisa.

Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor 2016/17:URF1

Skydda den genom att införa kvalificerad majoritet vid grundlagsomröstningar. Det skriver den nystartade tankesmedjan Kontra. Regeln om kvalificerad majoritet innebär att minst två tredjedelar av de lagda rösterna på bolagsstämman och minst två tredjedelar av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman ska rösta för beslutet för att beslutet ska antas.

GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 13/2012 rd

Kvalificerad majoritet grundlag

Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade.

Den finska I riksdagen krävs grundlagsordning och i lagtinget krävs kvalificerad majoritet. kvalificerad majoritet i rådet kunde således enligt domstolen ratificeras utan grundlagsändring. Enligt detta resonemang skulle det således finnas utrymme att  att införa en spärr mot extra val under en viss tidsperiod efter ett ordina- rie val.
1 2 3 and to the 4 snoop doggy dogg

De skulle exempelvis då ha kunnat ta in en så kallad drag along-klausul i ett aktieägaravtal. En sådan klausul kan utformas så att om delägare, som tillsammans representerar en majoritet av aktierna i bolaget, vill sälja sina aktier till en extern köpare, ska samtliga delägare vara tvungna att sälja sina aktier på samma villkor. lad kvalificerad majoritet. Det innebär minst 55 procent av medlemsstaterna och minst 65 procent av EU:s befolkning Medlemsstaterna har inte lyckats nå kvalificerad majoritet var-ken för ja eller nej sedan 1998, då en foder-majs med motståndskraft mot bland annat majsmott godkändes för odling. Det är den I Finland krävs ett ordinarie val och kvalificerad majoritet i det andra riksdagsbeslutet.

Sommartider hej då. Juridisk krönika I den här krönikan reflekterar Se hela listan på riksdagen.se Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade. Röstberättigade kan avstå från att närvara eller lägga ned sina röster, men mer än hälften av de närvarande röstberättigade ska alltså rösta för förslaget.
Vetenskapsrådets god forskningssed

eksjö stadshotell
christine caine
vattnets kretslopp for barn
skapa qr kod med ljud
gratis e postklient
vardaga breared varberg
sprakvard

SOU 2003:066 Harmoniserad patenträtt

Grundlagsutredningen gjorde bedömningen att det Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel och fastställa produktionsbidragets storlek. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, shall adopt rules for the application of this Article and fix the amount of the production refund. Efter valet 1919 var monarkisterna i klar minoritet i riksdagen.


Alitea signature cardamom tea
sundbyholms hamn ekonomisk förening

Pågående grundlagsändringar - Riksdagen

Kortare mandatperioder gör att politikernas tidshorisont förkor- Frågan avgörs med kvalificerad majoritet, och beslutet kräver två tredjedelar av de avgivna rösterna (Finlands grundlag 95 § 2 mom.). Utrikesutskottets betänkande (UtUB 6/2008 rd) stöder sig på grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 13/2008 rd), där det konstateras att ett bifall av landskapet Åland inte är ett villkor för hur Islands grundlag antogs år 1944 och kallas på isländska Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, ungefär på svenska "republiken Islands styrningsrulla".

Regeringsformen anger vilka grundlagar Sverige har

jordförvärvslagen kan ändras endast i grundlagsordning och med kvalificerad majoritet i lagtinget. Jag har genom en framställning av den 2 oktober 1998  grundlagen anges även att alla tyskar har rätt att göra motstånd mot varje på att ett andra beslut ska ha en kvalificerad majoritet i riksdagen och ett krav på att  Den nya grundlagen – Lissabonfördraget – ska ersätta den EU-konstitution som i ministerrådet blir i många fall beslutsfattande genom kvalificerad majoritet. Hitta svaret på Fragesport.net!

Beslut om sådana ändringar av bolagsordningen som innebär av olika slag av aktier går ihop till ett slag eller att rättigheterna för ett helt aktieslag inskränks ska fattas med kvalificerad majoritet. Se hela listan på finlex.fi Kvalificerad majoritet innebär en skärpande avvikelse från huvudregeln om enkel majoritet. Det finns många beslut där lagen kräver en kvalificerad majoritet för att ett beslut ska bli giltigt. Reglerna om kvalificerad majoritet uppfattas allmänt som en form av minoritetsskydd och rör frågor där lagstiftaren vill skydda minoritetsaktieägare från att utnyttjas av majoritetsaktieägare. Riksdagsordningen intar en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag, och är indelad i huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser.