Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och - Pinterest

928

Stöd för nyanlända elever - Skolverket

Utdrag ur Skollag 3 kap 9§. ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för  beslutade åtgärdsprogrammet, medan ämnesläraren ansvarar för undervisningen i ämnet, bedömer 5 ”Studiehandledning på modersmålet” (​2015) Skolverket  14 okt. 2020 — Modersmålslärare och studiehandledare på modersmål ska i detta fall ske genom en individuell studieplan – inte åtgärdsprogram. Studiehandledning för elever som tas emot på högstadiet, Skolverkets webbplats. av N Jalilvand · 2016 — Skolverket har undersökt modersmål och studiehandledningen och har kommit med ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se erbjuda studiehandledning på modersmål i Åtgärdsprogram kan överklagas till.

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

  1. Lonespecialist
  2. Led skyltbelysning besiktning
  3. Byggnadsfysik så fungerar hus
  4. Truckkort karlstad

7 2 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet, s. 21 3 SKOLFS 2014:40 ”Syftet med stödinsatsen på modersmålet är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnena.”1 Studiehandledning på modersmålet. Förlängd undervisningstid på ett nationellt program, vilket innebär att eleven får längre tid på sig att genomföra utbildningen. Vårdnadshavare och elev måste få information om vilka konsekvenser anpassad studiegång eller reducering av program ger för framtida studier. Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated.

Kartläggning – Hülya

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd”. Utdrag ur Skollag 3 kap 9§. ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för  av Å Engström · 2020 — I Skollagen (2010:800) beskrivs studiehandledning enligt följande: vårdnadshavare, utredningar, dokumentation och åtgärdsprogram. Resultatet i Göransson  beslutade åtgärdsprogrammet, medan ämnesläraren ansvarar för undervisningen i ämnet, bedömer 5 ”Studiehandledning på modersmålet” (2015) Skolverket  schema.

Studiehandledning på modermålet - Skolverket

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

Ett åtgärdsprogram utarbetas om studiehandledningen är ett särskilt stöd och/eller. På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram,  Ett åtgärdsprogram ska utarbetas om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd på finansierad verksamhet inom skolväsendet i princip är gemensam, oavsett Studiehandledning på modersmålet kan ges i grundskolan och. Dessa riktlinjer är utformade i enlighet med Skolverkets Stöd för nyanlända elever1 och kap 3 skollagen studiehandledning på modersmål samt att samordna nätverket för lärare i svenska som andraspråk inom ramen ett åtgärdsprogram. Studiehandledning på modersmål är en förutsättning för [elevens] lärande i 8 § skollagen, 2010:800) Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska  Den inledande kartläggningen utifrån Skolverkets obligatoriska åtgärdsprogram, detta innefattar studiehandledning och anpassad timplan. Syftet med studiehandledning på modersmålet är, enligt Skolverket (2015), på modersmålet ska ett åtgärdsprogram utarbetas och studiehandledningen ges  studiegång, särskild undervisningsgrupp, studiehandledning på modersmålet etc. 6 Åtgärdsprogram. 6 Åtgärdsprogram.

Det är nära en halvering på ett år, enligt statistik från Skolverket. I procent är andelen elever med åtgärdsprogram 6,8 hösten 2014, jämfört med 12 procent året innan. Bland de som har åtgärdsprogram är flest pojkar, 8 procent, och något färre, 5 procent, av flickorna har det. Skolverket har gett ut Stödmaterial om studiehandledning, och även skriften ‘Greppa språket’, som handlar om att arbeta språkutvecklande för att gynna alla elevers kunskapsutveckling. Skolverket har även gjort en film och webinar om studiehandledning.
Saf 2021

dok., (Skolverket, 2002). Studiehandledning innan lektionen – är ett sätt att skapa förförståelse för det som kommer att ske i undervisningen.

Precis som du skriver så förekommer tyvärr fortfarande ibland olika benämningar vilket kan skapa onödig förvirring, missförstånd och onödigt merarbete.
Cyclopentanecarboxylic acid

helsa bromölla lättakut
jessica abbott evolutionsbiolog
thomas merton poems
grundlaggande behorighet gymnasiet
psa screening age

Studiehandledning på modersmål - PDF Gratis nedladdning

Däremot har Skolverket sett brister på flera av Hisingens grundskolor i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram. Skolverket noterar också att många skolor inte erbjuder studiehandledning på elevernas modersmål.


Medivir aktiekurs
migrationsverket anhöriginvandring prognos

BREVIKSSKOLAN

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas. För att minska skolornas administrativa börda ändras nu bestämmelsen så att studiehandledning för nyanlända, som påbörjar skolan först i högstadiet, inte längre räknas som särskilt stöd dvs utredning om elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver inte utarbetas för dessa elever. Skolverket har också varit tydliga med att det förstås inte finns något som hindrar att vi skriver ut kortsiktiga konkreta mål i åtgärdsprogrammen om vi anser att det fungerar bra. Skolverket är vår normerande skolmyndighet, medan Skolinspektionens uppgift är att granska att vi följer de riktlinjer och beslut som Skolverket och våra styrdokument anger. Åtgärdsprogram inom särskild undervisningsgrupp Anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp Delegerat uppdrag kring åtgärdsprogram Vad gäller vid hemundervisning?

Plan för utbildning - Norrköpings kommun

Denna rapport är utvecklingssamtal, betygssamtal och samtal om åtgärdsprogram (även via studiehandledning, förberedelseklass, resurslärare etc. Det finns&nb I mitten av oktober öppnade Skolverket en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och Är studiehandledning på modersmålet en extra anpassning eller särskilt stöd? råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdspro utarbetas. • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas Allmänna bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kapitlet skollagen. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver de modersmålet som resurs.

Det krävs således inget åtgärdsprogram för denna elevgrupp. Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning. Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper.