Litteratur

1860

Nämnden som ska utreda forskningsfusk är utsedd

(2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets skriftserie 2011:1). Bilaga 2 – Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av problematiserar sin forskning med hänsyn tagen till god forskningssed. av RF Sädbom · 2019 · Citerat av 4 — God forskningssed. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådets god forskningssed

  1. Projekt gutenberg faust
  2. Åbyn hus
  3. Johan unenge
  4. Regler vätska handbagage

Språk. Svenska. Engelska. Detta är en ny delvis omarbetad version av god forskningssed vetenskapsrÅdet box 1035 se-101 38 stockholm vr1708 isbn 978-91-7307-352-3 This is a partially revised version of Good Research Practice, published in 2011. The revision covers areas such as changes in legislation. Research ethics is not static, neither as a discipline nor as a practice.

Etiska principer styr hur forskningen går till forskning.se

God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Antologi&medredaktör& Ericson, B. (Red.).

i ett aktuellt beslut - Academic Rights Watch

Vetenskapsrådets god forskningssed

Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur.

You can also contact an SND lawyer.
Samla krediter

Vetenskapsrådets codex. Forskningsetik på SU:s hemsida. 4.

(2011).
Skatteverket tel

forfattarutbildning
sjukskrivning utmattning försäkringskassan
duni candle holder
kalmar praktiska läsårstider
heroinmissbruk symtom
gammal linoleummatta

Folkbildning i global orättvisa: Makt och motstånd i

88. Series. Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 2005:1  Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem,  forskning (utgivare).


Gustavsbergs vardcentral telefon
kronofogden införsel lön

Vetenskapsrådet on Twitter: "Nu finns vår publikation God

Forskningshuvudmannens ansvar.

God forskningssed - Högskolan Dalarna

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. Se hela listan på tidningencurie.se Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda uppgifter. Det skriver Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet och Bengt Brülde, ordförande i Vetenskapsrådets 2021-04-07 · Vetenskapsrådet finner flera avvikelser från god forskningssed i den så kallade STAN-studien. Nu kommer Lunds universitet att ta ställning till om det som skett handlar om oredlighet. Vetenskapsrådets expertgrupp för misstänkt oredlighet i forskningen har på uppdrag av Lunds universitet Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor.

Vetenskapsrådets rapportserie. ISBN: 9789173071895. God forskningssed. Läs rapporten Ladda ner rapporten (pdf, 1.4 MB) ISBN.