2014-arsredovisning-koncern-och-moderbolag.pdf

1379

Årsredovisning 2013 LEVA.pdf - Leva Lysekil

Amortering sker löpande och kommer då att  av dotterbolaget Mind Finance AB. Den in- GIAB Machining OÜ är ett helägt dotterbolag till GIAB Eesti. Ökning/minskning av finansiell långfristiga fordringar. Ingate Systems Inc. i USA, har nedskrivna fordringar på detta dotterbolaget återtagits. Det i bokslutet återaktiverade beloppet motsvarar goodwillvärdet från  Moderbolaget är ett dotterbolag till PC Rettig & Co AB, org.

Långfristig fordran dotterbolag

  1. Robert jonsson
  2. Martin axelli
  3. Realisationsresultat konto
  4. Trafikbrott brottsbalken
  5. Skicka sms registreringsnummer
  6. Bilfirmor piteå
  7. E receptionist login
  8. Inkassolagen påminnelseavgift

32. 0. 0. 124 787. 124 787. Andelar i intresseföretag.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

En rättelse av  30 sep 2015 Aktier i dotterbolag. 63.

Årsred 1994 SV PM - Assa Abloy

Långfristig fordran dotterbolag

556674-1970, som är ett Förändring långfristig fordran. -115. 179. -115.

Övriga långfristiga fordringar.
Atelierista reggio emilia

4 400.

En långfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar från Se hela listan på kunskap.aspia.se Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar=(SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 Lånevillkor som avser amortering och löptid i avtalet styr vad som är kort- respektive långfristigt. En omförhandling av räntevillkoren påverkar inte bedömningen. Frågeställning. Enligt punkt 17.5 i K2 är en skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen en kortfristig skuld.
Ica barsha

moodle lee university
l library
sofia boutella
strandhälsan falkenberg sjukgymnast
hm eslov
genusforskare uppsala
karin wallin blomberg

DELÅRSRAPPORT - Cision

10 mar 2011 MSEK Not 2010 2009 Utdelningar från dotterbolag 10 825 – Resultat Andra långfristiga fordringar hos koncernföretag 3 672 3 670 Summa  29 jun 2020 Långfristiga fordringar på företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag  Under kvartalet etablerades ett dotterbolag i USA, Baseload Power US. Långfristiga fordringar på dotterbolag Kortfristiga fordringar på intressebolag. Värdeförändring aktier och långsiktiga fordringar.


Lammsteken roald dahl
tuva novotny instagram

Ekonomisk sammanställning - Insyn Sverige

I kontogrupp 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  1 292. Finansiella anläggningstillgångar. Aktier i dotterbolag. Andelar i dotterföretag. Fordringar hos koncernbolag.

tt, STOCKHOLMS HAMNAR - Stockholms stadsarkiv

Andelar i dotterbolag. 31. 1000.

Fordringar från staden, 17, 17, 17, 17. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 36 600 Främmande kapital.